• HYMN NASZEJ SZKOŁY

    • HYMN NASZEJ SZKOŁY

     Uczymy się poznawać nowy świat

     Bogatszym życiem żyć,

     Człowiekiem być.

     Gdy więcej chcesz,

     Ciekawszy widzisz świat,

     Mądrzejsze stajesz się

     I więcej chcesz.

      

     Bo naszą rzeczą jest,

     Chcieć mądrzej i więcej.

     To nasza rzecz, Brać w ręce cały świat.

     To nasza rzecz, to nasza rzecz.

      

     Budować świat,

     Przyjazny świat.

     Życie bez łez,

     Okna bez krat

      

     Uczymy się,

     Jak lepiej żyć,

     Naprawdę żyć,

     człowiekiem być.