Nawigacja

 • Dzień z liściem na głowie

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii "Dzień z liściem na głowie".

  "Dzień z liściem na głowie" - pierwszy dzień jesieni świętujemy z liściem na głowie lub w butonierce.

 • Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 • Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

  Szanowni Państwo

   

  Rozpoczął się nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

  Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań.

   Do Rady kandydować mogą uczniowie, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 11 września br. nie ukończą 21. roku życia. Aby się zgłosić, należy przesłać pocztą formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor.

  Kandydatury będą oceniane na podstawie uzasadnienia przygotowanego przez kandydata oraz informacji dotyczących:

  • zaangażowania w wolontariat,
  • zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
  • osiąganych wyniki w nauce.

  Na zgłoszenia jest czas do 11 września br. Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej MEN w październiku.

  Na fanpage’u Dzielnicy Bielany będzie również umieszczona informacja na ten temat, zachęcam do udostępniania wiadomości ze strony Urzędu na szkolnych stronach facebookowych oraz do umieszczenia informacji na szkolnych stronach internetowych czy np. przesłanie Librusem na konta uczniów.

 • Komunikat MEN- Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

  Szanowni Państwo,

  zamieszczamy komunikat MEN dot. przedłużenia  kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych do 26 czerwca br.

   

 • Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – szczegółowe wytyczne sanitarne

  Szanowni Państwo,

  od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W  załączeniu przekazujemy  szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

  Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

  od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

  Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

  Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

  Zachęcamy również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

  Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

 • Informacja Dyrektora Szkoły

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 352 informuje,

  że zawiesza zajęcia w oddziałach przedszkolnych w okresie

  od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

  na podstawie

  ZARZĄDZENIA NR 569/2020  PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY   z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na terenie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

 • Ogólnodzielnicowy konkurs plastyczny "Bądź EKO na Bielanach" 2020 - VII edycja „Co w trawie piszczy? – życie miejskiej łąki”.

  Ogólnodzielnicowy konkurs plastyczny "Bądź EKO na Bielanach" 2020 - VII edycja „Co w trawie piszczy? – życie miejskiej łąki”.

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej restrykcjami, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, wprowadzamy następujące zmiany w przebiegu tegorocznej edycji konkursu plastycznego: „Co w trawie piszczy? – życie miejskiej łąki”:

  • przedłużamy terminu składania prac konkursowych do 31 lipca 2020 r.
  • prace należy składać w Urzędzie Dzielnicy Bielany ul. S. Żeromskiego 29 (Wydział Ochrony Środowiska, pok. 293) od 15 czerwca 2020 r. po uprzednim kontakcie telefonicznym: tel. 22 325 43 78 w godz. 8.00-16.00
  • termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2020 r.
  • zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia zorganizowane wyjazdy wakacyjne dla dzieci w roku 2020 nie będą mogły być realizowane. Tym samym musimy zmienić nagrodę główną w konkursie, jaką był wyjazd do Zakopanego. Dziewięciu laureatów konkursu otrzyma unikatową, artystyczną statuetkę – rzeźbę oraz nagrody-niespodzianki. Przewidujemy także wyróżnienia.
  • wręczenie nagród planujemy zorganizować do 10 grudnia 2020 r. w formie zależnej od sytuacji epidemiologicznej

  Decyzją Organizatora Konkursu zmianie uległ Regulamin Konkursu. Aktualna wersja Regulaminu, obowiązująca od dnia 30 kwietnia 2020 r. dostępna jest poniżej (w załączeniu):

  ---

  Przypomnijmy:

  Jak co roku zapraszamy uczniów szkół bielańskich w wieku 6-16 lat oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach artystycznych w bielańskich domach kultury, w bibliotekach, w placówkach wychowania pozaszkolnego itp. do wzięcia udziału w VII już edycji dzielnicowego konkursu plastycznego „Bądź EKO na Bielanach”. Celem naszego konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej i przyrodniczej dzieci i młodzieży.

  Tym razem chcemy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę ochrony bioróżnorodności w miastach – m.in. na przykładzie tworzenia i utrzymywania zbiorowisk łąkowych. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o zaletach łąk – naturalnych schronisk dla wielu pożytecznych owadów (np. trzmieli czy pszczół), motyli, ptaków, małych ssaków, gadów i płazów żyjących w mieście. Kwitnące wyspy zieleni wzbogacają miejski ekosystem, oczyszczają powietrze i glebę, magazynują wilgoć i upiększają miejski krajobraz.

   

 • Ogólnopolska akcja "Kartka dla Medyka"

  Ogólnopolska akcja "Kartka dla Medyka"

  Nasi uczniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Kartka dla Medyka. W ten sposób chcemy podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i personelowi szpitali i przychodni za opiekę i ciężka pracę w tym trudnym czasie walki z koronawirusem!  Prace w pełnej okazałości można podziwiać w naszej galerii i  na FB.


 • GIS zaleca - Jak.....

 • Akcja informacyjna o możliwości uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie podczas stanu epidemii

  Akcja informacyjna o możliwości uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie podczas stanu epidemii
 • Komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców, opiekunów i uczniów

  Komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców, opiekunów i uczniów

  Szanowni Państwo,

  prosimy o zapoznanie się komunikatami Mazowieckiej Policji skierowanymi do: rodziców, opiekunów i uczniów, związanymi z sytuacją epidemiologiczną.

   

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie!   

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.   

  Drodzy Uczniowie!  

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali  w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

 • Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców, opiekunów i uczniów w związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć

  Szanowni Państwo,

  Prosimy o zapoznanie się z listami Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowanymi do rodziców, opiekunów i uczniów w związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć.

 • Koronawirus

  Koronawirus

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy  do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na temat koronawirusa, przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 352
  ul. Conrada 6
  01-922 Warszawa
  sp352@edu.um.warszawa.pl

  NIP 118-20-92-094
 • (022) 669 75 81
Facebook

Zapraszamy na naszego szkolnego facebooka

Poczta elektroniczna

Logowanie do służbowej poczty elektronicznej

liczba odwiedzin: 730639