Nawigacja

Egzamin ósmoklasisty

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie harmonogramów przeprowadzania egzaminów:

 

                                        HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY                                           

 

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

1.

 

 

2.

 

 

3.

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00


 

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

 

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

 

 

           Czas trwania (min)

 

 

arkusz 

standardowy

przedłużenie czasu,

o którym

mowa w pkt.

17.

Komunikatu

*

arkusz dla osób

z autyzmem, w tym

z zespołem 

Aspergera

arkusz dla osób

słabowidzących

arkusz

dla osób

niewidomych

arkusz dla osób 

słabosłyszących 

i niesłyszących

arkusz dla osób

 z niepełno-

sprawnością

intelektualną 

w stopniu lekkim

O100

O100

O200

O400,500

O600

O700

O800

język polski

120

 

do 180

 

 

matematyka

100

 

do 150

 

 

język obcy nowożytny 

90

 

do 135

 

 

 

Więcej informacji na stronach:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 352
    ul. Conrada 6
    01-922 Warszawa
    sp352@edu.um.warszawa.pl

    NIP 118-20-92-094
  • (022) 669 75 81
Facebook

Zapraszamy na naszego szkolnego facebooka

Poczta elektroniczna

Logowanie do służbowej poczty elektronicznej

liczba odwiedzin: 730561