• Egzamin ósmoklasisty

    •  

     Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia  2021 r. w sprawie harmonogramów przeprowadzania egzaminów:

      

                                             HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY                                           

      

      

      

     W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

     W terminie głównym

     1.

      

      

     2.

      

      

     3.

     język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00


      

     matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

      

      

     język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

      

     W terminie dodatkowym

      

     1.

      

      

     2.

      

      

     3.

      

      

     język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

      

      

     matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

      

      

     język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

      

      

      

      

     W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:

     Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

      1 lipca 2022 r.

     Termin przekazania szkołom wyników , zaświadczeń i informacji

     do 7 lipca 2022 r.

     Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

      8 lipca 2022 r.

      

      

     CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

      

      

      

      

                Czas trwania (min)

      

      

      

     arkusz 

     standardowy

     przedłużenie czasu,

     o którym

     mowa w pkt.

     17.

     Komunikatu

     *

     arkusz dla osób

     z autyzmem, w tym

     z zespołem 

     Aspergera

     arkusz dla osób

     słabowidzących

     arkusz

     dla osób

     niewidomych

     arkusz dla osób 

     słabosłyszących 

     i niesłyszących

     arkusz dla osób

      z niepełno-

     sprawnością

     intelektualną 

     w stopniu lekkim

      

      

     arkusz dla cudzoziemców

     O100

     O100

     O200

     O400,500

     O600

     O700

     O800

     O-C00; OJ-100

     język polski

     120

      

     do 180

      

      

      

     matematyka

     100

      

     do 150

      

      

      

     język obcy nowożytny 

     90

      

     do 135

      

      

      

      90

      

     Więcej informacji na stronach:

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/