• REGULAMIN ZACHOWANIA W ŚWIETLICY SP NR 352

    •  

     Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej:

      

     • używają form grzecznościowych tj. DZIEŃ DOBRY, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM, PROSZĘ itp.;

      

     • zwracają się do siebie po imieniu;

      

     • wykonują polecenia wychowawców świetlicy;

      

     • mają prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach zorganizowanych przez wychowawcę świetlicy;

      

     • przestrzegają form kulturalnego i bezpiecznego zachowania (pomagają sobie,
      są dla siebie mili i uprzejmi);

      

     • podczas rozmów z rówieśnikami w sposób kulturalny przedstawiają swój punkt widzenia, szanując przy tym wypowiedzi innych uczniów;

      

     • salę opuszczają razem z wychowawcą lub po wcześniejszym uzgodnieniu
      z nim, natomiast podczas spacerów i pobytu na świeżym powietrzu bawią się
      w wyznaczonym przez wychowawcę miejscu;

      

     • dbają o estetyczny wygląd sali, mają obowiązek szanowania i dbania o sprzęt, zabawki oraz gry;

      

     • po zakończonych zajęciach zobowiązani są do posprzątania sali;

      

     • w czasie odrabiania lekcji zachowują ciszę;

      

     • szanują indywidualne oraz grupowe zabawy podczas czasu wolnego;

      

     • przed i po posiłku myją ręce.