• INFORMACJE I DOKUMENTY

   • WAŻNE ADRESY i PRZYDATNE LINKI:

    1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
     ul. Przybyszewskiego 80/82, 01–824 Warszawa; Zespół ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie, pok. 12, tel.: (22) 56 89 163; (22) 56 89 181

     

    1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (OPS Bielany)
     ul. Przybyszewskiego 80/82, 01–824 Warszawa; Zespół ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie, tel.: (22) 56 89 112; (22) 56 89 162; (22) 41 80 233; (22) 41 80 227; (22) 41 80 215; (22) 56 80 130; (22) 56 89 161.
     adres e-mail: 
     sekretariat@opsbielany.waw.pl
     strona internetowa: www.opsbielany.waw.pl

     

    1. Bielański Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
     ul. Żeromskiego 29 (budynek Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany), 01-882 Warszawa, pokój 180; tel.: (22) 325 44 11

     

    1. Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
     ul. Żeromskiego 7, 01-887 Warszawa; tel.: (47)* 723 71 55 lub (47) 723 71 56 (oficer dyżurny);
     Wydział Prewencji ul. Broniewskiego 58, 01-716 Warszawa; tel.: (47) 723-22-01 lub (47) 723 71 16 (oficer dyżurny).
     strona internetowa: 
     zoliborz.policja.waw.pl
     * Nastąpiła zmiana numerów do Policji – wybierając numer stacjonarny do wybranej jednostki Policji wybieramy 47 a później numer stacjonarny.

     

    1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Bielany
     ul. Żeromskiego 29, 01-886 Warszawa (budynek Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany); tel.: (22) 325 44 11
     adres e-mail: 
     sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl

     

    1. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
     Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa; tel.: (22) 864 73 06
     strona internetowa: 
     http://www.sprbielany.waw.pl/

     

    1. Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz
     ul. Krasińskiego 65, 01-755 Warszawa; tel.: (22) 56 18 834

     

    CAŁODOBOWY OGÓLNOPOLSKI TELEFON
    DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

     "NIEBIESKA LINIA" - 800 12 00 02

    http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie

    CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA

    DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 116 111

    POMOC DLA RODZICA I NAUCZYCIELA - 800 100 100

    Pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie oraz na stronie Miasta Stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/, umieszczone są ważne informacje dla osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie m.in. adresy podmiotów i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc.

    Ponadto na stronie Miasta http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc zamieszczone są informacje o ofercie pomocowej i jej dostępności podczas epidemii z zakresu:

    • oferty programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2020 r.
    • wykazu miejsc, w których w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2020 r.

    Profilaktyka:

    Oferta  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Poradni Specjalistycznych, w zakresie wychowywania dziecka bez przez przemocy:

    Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

    Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

    Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

    Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

    Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

     

    Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, materiały edukacyjne dla rodziców  do pobrania ze strony fundacji:

    https://edukacja.fdn.pl/course/view.php?id=169

    https://fdds.pl/co-robimy/kampanie/potrafie-sie-zatrzymac.html

     

    Nowy_Dokument_2019-05-22_14.52.08.pdf

    Nowy_Dokument_2019-05-22_14.54.24.pdf

    Nowy_Dokument_2019-05-22_14.55.40.pdf

    Nowy_Dokument_2019-05-22_14.56.39.pdf

    Nowy_Dokument_2019-05-22_14.58.05.pdf

    PROCEDURA_POSTEPOWANIA.docx