•  

   RADA RODZICÓW

   SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 352

   rok szkolny 2021 / 2022

    

   PREZYDIUM

   PRZEWODNICZĄCA  Katarzyna Dzioban
   VICE-PRZEWODNICZĄCY Piotr Szymańczyk
   SKARBNIK Jacek Bartosik
   SEKRETARZ Marta Sekuła
   CZŁONEK Agnieszka Lesiak - Kraszewska
   CZŁONEK Michał Grabiec
   CZŁONEK Jacek Pokrzywnicki

    

   KOMISJA REWIZYJNA

   PRZEWODNICZĄCY Wojciech Kowalski
   SEKRETARZ Roman Wróbel
   CZŁONEK  Agnieszka Strzelecka - Kiliszek