•  

   RADA RODZICÓW

   SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 352

   rok szkolny 2023 / 2024

    

   PREZYDIUM

   PRZEWODNICZĄCA Anna Osendowska
   VICE-PRZEWODNICZĄCY Piotr Szymańczyk
   SKARBNIK Katarzyna Kuczek
   SEKRETARZ Jan Sakławski
   CZŁONEK Aneta Gwadera
   CZŁONEK Katarzyna Strzębała -Strzelec
      

    KOMISJA REWIZYJNA

   CZŁONEK Andrzej Radowski
   CZŁONEK Katarzyna Dzioban
   CZŁONEK Kinga Jeżewska