Nawigacja

Informacje

STYPENDIUM SZKOLNE
O stypendium mogą ubiegać się rodzice uczniów zamieszkałych na terenie
m.st. Warszawy.
Wydrukowane wnioski, oświadczenia o dochodach (do pobrania w załącznikach) i inne dokumenty (zaświadczenia lub oświadczenia, np. o bezrobociu) należy złożyć do psychologa (pokój 31) lub pedagoga (pokój 19)

do dnia 14 września (piątek) 2018 r. do godziny 13:00

Dodatkowe informacje:
- Osoby, których adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania proszone są o dołączenie do wniosku umowy najmu mieszkania.
- Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł netto
- Do dochodu nie wlicza się tzw. Program „Rodzina 500+”

„POSIŁEK DLA UCZNIA” - OBIADY
O dofinansowanie obiadów mogą ubiegać się rodzice uczniów/pełnoletni uczniowie/inne osoby dorosłe znające sytuację ucznia, gdy:
- uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
- w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków OPS
- w innych uzasadnionych przypadkach losowych
!!! We wniosku należy złożyć wyjaśnienie, dlaczego nie jest możliwe uzyskanie pomocy ze środków OPS.

Wypełnione wnioski (do pobrania w załączeniu) należy złożyć do pedagoga (pokój 19 )lub psychologa (pokój 31).

ZASIŁEK SZKOLNY
W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, które wpłynęło na pogorszenie sytuacji finansowej rodziny, można wnioskować o przyznanie zasiłku szkolnego (wniosek do pobrania).
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł (od dnia 1 listopada 2017 r. nie może być wyższa niż 650 zł).

 

Wnioski do pobrania

wniosek-o-zasilek-szkolny-nowy-od-1092018-rodo2.docx

wniosek-o-stypendium-szkolne-nowy-od-10918-rodo2.docx

oswiadcz_o_zamieszkaniu.doc

oswiadczenie.doc

oswiadcz.doc

wymagane_dokumenty-Stypendium_Szkolne.doc

stypendia_-_wyjasnienia.doc

Wyjasniam_500__.docx

Posilek_dla_ucznia.pdf

SOS_regulamin_v4.pdf

Kontakt

  • SP nr 352
    ul. Conrada 6
    01-922 Warszawa
    sp352@edu.um.warszawa.pl
    NIP 118-20-92-094
  • (022) 669 75 81

Piątek 18.01.2019

Facebook

Zapraszamy na naszego szkolnego facebooka

Poczta elektroniczna

Logowanie do służbowej poczty elektronicznej

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 342914