• Aktualności

    •  Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

     uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II. Miejskie stypendia to comiesięczne, konkretne wsparcie dla uczniów wynoszące od 200 do nawet 1500 zł.


     Program stypendialny jest skierowany m.in. do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy).
     O stypendium mogą się ubiegać uczniowie warszawskich szkół, którzy:
     – mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,
     – uzyskują dobre wyniki w nauce (średnia ocen nie może być niższa niż 4,0 w przypadku uczniów oraz 3,5 w przypadku studentów),
     – miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 2000 zł.


     Rekrutacja dla uczniów rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 1 sierpnia.


     Warto już teraz sprawdzić warunki naboru, żeby przed końcem roku szkolnego spokojnie zgromadzić potrzebną dokumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium!


     Szczegółowe informacje: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/


     Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.
     Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl

      


     Szkoła Podstawowa nr 69 im. Marii Skłodowskiej-Curie ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzyszkolnym Konkursie dla Młodego Twórcy Komiksu
     VI edycja pod hasłem: Pokój tu i na świecie


     Warunki konkursu:
     1. Sposób wykonania pracy: UWAGA ze względu na sytuację epidemiczną istnieją dwa
     sposoby wykonania i dwie drogi przesłania pracy:
     - Praca w formie elektronicznej: SKAN strony A4 z rozdzielczością minimum 300
     dpi (ppi) w formacie JPG lub rysunek elektroniczny w programie graficznym typu
     Krita, Paint, Firealpaca itp., wysyłamy na adres email organizatora:
     sshopenn@gmail.com (proszę o zaangażowanie nauczycieli od informatyki jeśli
     zajdzie potrzeba). NIE MOŻE BYĆ TO FOTOGRAFIA PRACY - TYLKO
     SKAN.
     - praca A4 w postaci szkicu, malunku, wyklejanki itp. (bez elementów sypkich)
     wykonana dowolną techniką płaską, wysyłamy pocztą na adres szkoły: Szkoła
     Podstawowa Nr 69 im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, z dopiskiem
     „konkurs komiksowy – Piotr Wasilewski”.
     2. Wymagania dotyczące pracy:
     - praca musi zawierać historię zgodną tematem głównym: Pokój tu i na
     świecie, sugerowane podtematy:
     - gdyby dzieci rządziły światem...
     - pokój rządzi!
     - kilogram pokoju, dwa wolności i garść kultury poproszę,
     - walka o pokój?
     - wolność w czasie wojny,
     - gdzie kończy się pokój i wolność.
     (tematy te propozycjami – zachęcam do
     SAMODZIELNEGO wymyślenia tematu koniecznie
     związanego z pokojem na świecie).
     - praca musi być narysowana w minimum 6 ramkach plus 2 ramki tytułowa i
     końcowa (8 w sumie), nie ma limitu objętości, wielkość ramek nie ma znaczenia
     (oczywiście czytelność jest kwestią istotną, więc ramki nie powinny być za małe)1.
     - Każda praca powinna mieć jednego twórcę, ale istnieje możliwość złożenia pracy

     w parze (jeden scenarzysta i jeden rysownik). Nie ma limitu ilości nadesłanych prac.
     3. Kryteria oceny prac:
     - samodzielność,
     - pomysłowość,
     - staranność,
     - zgodność z tematem,
     - czytelność napisów (!),
     - czytelność przekazu.
     4. Termin dostarczania prac to 25-04-2022r.
     5. Do pracy należy dołączyć (skan lub zdjęcie):
     - wypełnione i podpisane oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) - załącznik nr 1,
     6. O wynikach i terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie lub mailowo.
     7. Prace nadesłane przechodzą na własność organizatora.

      

     Osoba odpowiedzialna: mgr Piotr Wasilewski
     Mail.: sshopenn@gmail.com

      


     Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka - Home | Facebook

     Z radością informujmy, iż uczniowie uzdolnieni historycznie

     zakwalifikowali się do programu ,,Przez współczesność do historii"

     Centrum im. Profesora Bronisława Geremka.

      

     Są to uczniowie:

     Maciej Zalewski 7c
     Władysław Kowalski 7c
     Krzysztof Trela 8a
     Julia Gawrysiak 8b

      


     „Stypendia? A to nie jest przypadkiem tylko dla uczniów szkół podstawowych?” – jako Fundacja Dobra Sieć, prowadząca największy w Polsce program stypendialny MojeStypendium.pl, często słyszymy to pytanie. A więc odpowiadamy:

     Nie, zdecydowanie nie! Programy stypendialne fundują prestiżowe studia, umożliwiają rozwój kompetencji społecznych, dają szansę na realizację projektu artystycznego. Innymi słowy, ułatwiają spełniać marzenia. Owszem, są skierowane do uczniów, ale także studentów, absolwentów, profesjonalistów, osób działających społecznie.

     Na portalu MojeStypendium.pl znajdują się aktualne oferty stypendiów, konkursów i staży, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o swoim rozwoju. Portal jest także miejscem publikacji rzetelnych artykułów o tematyce stypendialnej oraz edukacyjnej. I co najważniejsze, korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego.

     W Polsce i na świecie działa wiele organizacji tworzących różnorodne programy stypendialne: od organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla ambitnych maturzystów z małych miejscowości, poprzez samorządowe programy dla artystów, po uniwersyteckie stypendia dla zagranicznych studentów. Pomagają więc w skali mikro i makro, otaczając opieką pojedyncze osoby lub całe społeczności. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), konkursów oraz staży na portalu MojeStypendium.pl pomaga znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.

     Obszerna baza ofert i wiedzy o stypendiach

     Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Dobra Sieć. Fundacja od ponad 10 lat aktywnie działa w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego, w tym m.in. popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych i innych możliwościach wsparcia rozwoju młodych ludzi w Polsce. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzonych zostało ponad 14 000 ofert stypendiów, konkursów i staży. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją - m.in. o tym, jak znaleźć stypendium online czy gdzie szukać wsparcia na studia za granicą.

     Fundacja regularnie przeprowadza także szeroko zakrojone badania systemu stypendialnego w Polsce. W 2021 roku ukazał się raport “Mapa stypendiów III” z największego w skali kraju, unikalnego badania społecznych programów stypendialnych w Polsce. Z raportu można dowiedzieć się m.in. kim są organizatorzy programów stypendialnych w Polsce, jakie typy stypendiów są najpowszechniejsze czy skąd pochodzą środki na realizację programów stypendialnych. Wszystkie publikacje i raporty z badań przeprowadzonych przez zespół portalu Moje Stypendium udostępniane są za darmo, w ramach misji społecznej Fundacji.

     Wsparcie stypendialne i rzetelne informacje podczas pandemii

     Trwający kryzys spowodowany pandemią COVID-19 uwypuklił znaczenie solidarności i wzajemności. W sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy, wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, mogą być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób.

     Zespół portalu stara się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w obecnej sytuacji. Poza monitorowaniem zmian w rekrutacji na poszczególne programy, na portalu pojawiają się artykuły będące odpowiedzią na sytuację pandemiczną, takie jak np. czy pandemia wpłynęła na organizację stypendiówprzystępne wyjaśnienie wpływu tarcz antykryzysowych na szkolnictwo wyższe czy porady, jak organizować naukę w trybie online. Ponadto, raport “Mapa stypendiów III” przedstawia informacje, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na realizację programów stypendialnych w Polsce.

     Pomoc dla organizatorów stypendialnych

     Działalność Fundacji obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych. W tym zakresie Fundacja współpracuje z organizatorami stypendiów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto, na portalu regularnie publikowane są zestawienia grantów dla organizacji ze szczególnym uwzględnieniem grantów dla organizatorów stypendialnych oraz organizacji społecznych działających na polu edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu.

     Zapraszamy na MojeStypendium.pl – to dostępne, kompleksowe źródło informacji o stypendiach i innych możliwościach wsparcia rozwoju!

     Kontakt:
     Fundacja Dobra Sieć / portal MojeStypendium.pl
     serwis@mojestypendium.pl
     www.mojestypendium.pl


     TURNIEJ RODZINNY NA REKORDY 2021

      Dnia 26.06 w godzinach 9-12 na obiekcie Wesolandia (ul. Wspólna 4) odbędą się rozgrywki tenisowe.

     Zawody maja charakter rodzinny (rodzic + dziecko).

     Zapraszamy wszystkich do gry w formule na rekordy.

     Gramy na mini korty małymi rakietami i odpowiednio do tego przystosowanymi piłkami!
     Jeżeli grasz w tenisa lub nigdy nie grałeś to impreza doskonała dla Ciebie.

     Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe gadżety klubowe i puchar! 

      Liczy się dobra zabawa!!

     Obowiązują zgłoszenia.

      Wszystkie informacje można uzyskać u koordynatora projektu pod numer telefonu 507-687-416.

      Do zobaczenia!

     Dominik Błażewicz

     UKS Sportteam


     https://interaktywny.wp.pl/razem-dla-polskiego-sportu-pkol-laczy-sily-z-pkn-orlen/slide_1

            

     Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym i obywatelskim mającym na celu propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, popularyzowanie wiedzy o wydarzeniach historycznych oraz doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. jednym z patronów został ustanowiony kardynał Stefan Wyszyński.
     Temat tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży zachęca młodych ludzi do przyjrzenia się bliżej postaci Prymasa Tysiąclecia oraz sięgnięcia do jego nauk. W związku z powyższym, w tym roku zadanie rekrutacyjne brzmi: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

     Szczegółowe informacje, w tym regulamin udziału w konkursie oraz przewodnik z informacjami, w jaki sposób należy wykonać zadanie rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej

     sdim.sejm.gov.pl


     Konkurs dla Młodego Twórcy Komiksu          

     Szkoła Podstawowa nr 69 zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu dla Młodego Twórcy Komiksu.

     W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, zmodyfikowano nieco formułę konkursu w punkcie nadsyłania prac. Można je wykonać w programie graficznym lub nadesłać skan pracy drogą elektroniczną (wszystkie warunki są szczegółowo opisane w regulaminie).

     Temat tegorocznej edycji to "Tolerancja" (podtematy zostały zaproponowane w regulaminie). Dodatkowo, w związku z nadaniem Szkole nr 69 imienia Marii Skłodowskiej-Curie można skorzystać z tematu dodatkowego: "Ten wynalazca zmieni świat!"


     Ewentualne pytania proszę kierować bezpośrednio do osoby prowadzącej:

     Piotr Wasilewski, sshopenn@gmail.com, 600499906

     Pod poniższym linkiem znajduje się Regulamin konkursu.


     https://poczta.wp.pl/k/#/mails/show?id=56f8d2723314e897894c23c9&label=1

      

      

     Zapraszamy do udziału w „Giełdzie Zawodów” w Pałacu Kultury i Nauki!
     11-12 marca, w godz. 9.00-19.00. zaprezentują się stołeczne technika i szkoły branżowe I stopnia.
     Szczegóły: https://bit.ly/32rrCE7

      


     BIELAŃSKIE MIKOŁAJKI

     7.12.2019

     GODZ. 15.00-20.00
     SKWER PRZY STACJI METRA SŁODOWIEC

     • WARSZTATY DEKOROWANIA PIERNIKÓW

     • WARSZTATY OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
     • WARSZTATY ROBIENIA CHOINEK Z MATERIAŁÓW Z RECYKLINGU

     • WSPÓLNE UBIERANIE CHOINEK
     • ŚWIĄTECZNE KONCERTY: MAGDALENA STECZKOWSKA I VIVA LA MUSICA


      

     Sobotnie wykłady z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim

      
      
      
      
      
      
      

     Wykłady te mają na celu zainteresowanie młodzieży fizyką poprzez przedstawienie różnorodnych doświadczeń i pokazów. Mogą one też stanowić doskonałe uzupełnienie lekcji szkolnych. Wykłady otwarte prowadzą najlepsi wykładowcy i demonstratorzy Wydziału Fizyki UW.

     Wykłady są podzielone na dwa różne poziomy trudności. Łatwiejsze dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz trudniejsze dla uczniów szkół licealnych. Jest to podział tylko i wyłącznie sugerowany, mający na celu określenie poziomu trudności wykładu.

     Wstęp na wszystkie wykłady jest otwarty i każdy uczeń jest mile widziany na każdym wykładzie pod warunkiem, że nie przeszkadza pozostałym słuchaczom. Opiekunowie uczniów są również mile widziani podczas wykładu.

      

     Wykłady otwarte odbywają się w sali wykładowej (0.03) Wydziału Fizyki (Warszawa, ul. Pasteura 5), w soboty, w godzinach 10:00–11:00 oraz 12:00–13:00 (jest to ten sam wykład powtórzony dwukrotnie).

     Wstęp na wykłady otwarte jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.


     Wystawa "Przytul Polskę"

      

     to wystawa skierowana do rodzin i grup dzieci, która w przyjazny i pełen zabawy sposób podejmuje zagadnienia polskości, obywatelstwa czy wspólnoty, jaką tworzymy. Poprzez kreatywne działania, rozmowę i doświadczenia sensoryczne uczestnicy mogą zastanowić się nad tym, czym dla nich jest Polska, porozmawiać o tym i po prostu spędzić czas w przyjemny sposób - wideo z wystawy na stronie:

     https://przytulpolske.pl/o-wystawie/

      

     Wystawa odbędzie się w Warszawie, od 07.11. do 08.12.2019,

     w Centrum Praskim KONESER, plac Konesera 8-9 (pasaż handlowy),

     a udział i wstęp na nią jest bezpłatny.

      


     Wystawa fotograficzna

     pt. "ZOOM na ptaki Bielan"

     zdjęcia: Joanna Radziejewska

     Biblioteka Publicznna ul. Romaszewskiego 19

     Wystawa trwa do 10 listopada.


     Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału

     w XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego

     ALFIK MATEMATYCZNY,

     który odbędzie się 27 listopada 2019 r.


     Termin zgłoszenia: do 05.11.2019 r.           Koszt od osoby: 10 zł


     Więcej informacji o konkursie na stronie www.jersz.pl
     Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki uczący w danej klasie.


     Urząd Dzielnicy Bielany wraz ze Stowarzyszeniem „Mamy Czas” zaprasza wszystkich mieszkańców Warszawy na Drugi Bielański Festiwal Książki Dziecięcej.

     Już 19 października będziemy mieli wyjątkową okazję do zapoznania się z nowościami rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży.


     Imprezie będą towarzyszyć liczne atrakcje artystyczne i plastyczne.
     Porozmawiamy o nowościach wydawniczych. Wspólnie będziemy czytać bajki i wiersze.
     Festiwalowe foyer to także tło wystawy prac plastycznych, powstałych w Pracowni Twórczej Warsztat.

     Zapraszamy całymi rodzinami.

     Wstęp bezpłatny
     19.10.2019 godz.: 11-14
     Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29 - sala widowiskowa, wejście od ul. A. Jarzębskiego


      

             Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia

                             oraz zajęcia rozwijające zainteresowania

                                      w roku szkolnym 2019/2020

      

                                                               Zachęcamy do  rekrutacji.

                                                                   Szczegóły pod linkiem

      

      https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

      

      


     2018/2019


     I KONKURS DZIECIĘCYCH TALENTÓW POLSKIEGO RADIA DZIECIOM

     „I Konkurs Dziecięcych Talentów” to inicjatywa Polskiego Radia Dzieciom, mająca na celu odkrywanie i promocję najbardziej utalentowanych, najmłodszych słuchaczy radia. Konkurs nie tylko umożliwi realizację marzeń każdego artysty, czyli wzięcie udziału w nagraniu płyty oraz koncercie laureatów. To przede wszystkim szansa na rozwijanie dziecięcych pasji, edukację muzyczną i oswajanie ze sceną estradową.

     konkurstalentow.polskieradio.pl


     Zapisy na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii

     na rok akademicki 2019/20 rozpoczynają się 15 maja 2019.

     Odbywają się elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

     https://duch.edu.pl/index.php/duch/zapisy-na-rok-2019-2020

      

     W roku akademickim 2019/2020 uruchomione zostały następujące grupy:

     • OBSERWATORZY (klasy 1 i 2 szkoły podstawowej)
     • POSZUKIWACZE (klasy 3 szkoły podstawowej)
     • BADACZE (klasy 4 i 5 szkoły podstawowej)
     • PODRÓŻNICY (klasy 6 szkoły podstawowej)
     • TWÓRCY (klasy 7 i 8 szkoły podstawowej)
     •  

     W każdej grupie odbywa się 20 spotkań trwających 60 minut.

     Zajęcia odbywają się będą w wybrane soboty, w godzinach przedpołudniowych lub wczesnopopołudniowych.


      

      


      

          Zastanawiasz się nad wyborem zawodu?


          Ten Informator "Technika i szkoły branżowe I stopnia

           m.st. Warszawy" pomoże Ci wybrać szkołę.


           Do pobrania na stronie:
           http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe

      


     Targi Edukacyjne m.st. Warszawy

     5 - 9 marca 2019 r. w godz. 9.00-18.00

     Pałac Kultury i Nauki

      

     Harmonogram:

     1)      5 i 6 marca 2019 r.

     • godz. 9.00-16.00 prezentacje dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych,
     • godz. 16.00-18.00 prezentacje dla rodziców uczniów ósmych klas szkół podstawowych,

     2)      7 i 8 marca 2019 r.

     • godz. 9.00-16.00 prezentacje dla uczniów klas trzecich gimnazjów,
     • godz. 16.00-18.00 prezentacje dla rodziców uczniów klas trzecich gimnazjów,

     9 marca 2019 r.  godz. 9.00- 15.00 spotkania indywidualne dla uczniów i ich rodziców.

     W trakcie Targów na zapleczu sali Rudniewa dyżur pełnic będą doradcy zawodowi m.st.Warszawy. Zapraszamy Uczniów i Rodziców na indywidualne konsultacje i rozmowy dotyczace wyborów edukacyjnych i zawodowych. 

     Warszawskie licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia będą prezentowały swoją ofertę edukacyjną.


     Oferta feryjna SCEK 2019 

     Nie mBrak dostępnego opisu zdjęcia.acie pomysłu, jak ciekawie spędzić ferie -

     w SCEK znajdziecie coś dla siebie

     Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej organizuje

            w czasie ferii zimowych bezpłatne zajęcia 

     w Otwartej Pracowni Animacji!


     Każdy z uczestników będzie miał szansę zrealizować własny film poklatkowy!
     Zajęcia dedykowane są młodzieży w wieku 13 – 19 lat.

     Liczba miejsc ograniczona.

     Obowiązują zapisy indywidualne. 

     Więcej informacji o zajęciach i zapisach:

     http://scek.pl/2019/02/12/oferta-feryjna-scek-2017/


     Warszawskie Opowieści czyli spotkanie z legendą w ratuszu

     "Warszawskie opowieści” 
     Od połowy stycznia do końca marca w wybrane soboty zapraszamy małych warszawiaków
     na kolejną edycję spotkań z legendami pt.: „Warszawskie opowieści”.

     Spektakle i warsztaty plastyczne odbywać się będą w Pałacu Kultury i Nauki.

     Zapisy na poszczególne wydarzenia na stronie: 
     http://www.um.warszawa.pl/rejestracja_legendy/
     WSTĘP BEZPŁATNY


      

     DLA MOJEJ BABCI,

     DLA MOJEGO DZIADKA

     KONKURS


     Fundacja "Żyj z pasją" oraz Astra ogłaszają

     V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

     „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka”

     - edycja krakowska.

      

     Do udziału serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat.

     Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:

     6-11 i 12-16 lat.

      

      

     Zadaniem jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu dla Babci lub Dziadka

     z wykorzystaniem motywów krakowskich.
      

     Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 14.12.2018 r.

     Nagrodą dla laureatów I miejsc jest pobyt na Wakacjach z pasją,

     które odbędą się w dniach 7-20 lipca 2019 r w Zakopanem.
      

     Szczegóły na stronie:
     http://www.fundacjazyjzpasja.pl/wakacje-z-pasja-2017-7

      


     II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny

      


     W dniach 20-28 października odbędzie się II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny.
     Na terenie całej Warszawy 49 organizacji pozarządowych poprowadzi warsztaty naukowe, wykłady z różnych dziedzin wiedzy, pokazy filmowe i teatralne, edukacyjne gry miejskie, wycieczki i wystawy
     .

     Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.


     https://drive.google.com/…/1WqPdbFKgbltsxzjz8lzyLal_4s…/view

      

      


      

     Warsztat umiejętności wychowawczych

     dla rodziców nastolatków

     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

     Celem warsztatu jest kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich u rodziców doświadczających problemów wychowawczych w kontakcie z nastolatkiem ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji bez przemocy.

     W ramach warsztatu rodzice będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób rozmawiać z dziećmi w okresie dojrzewania, jak mądrze stawiać granice, co robić, gdy dziecko jest sfrustrowane, gdy krzyczy, gdy jest smutne oraz jak je wspierać w trudnych dla niego sytuacjach i pomóc sobie w wyrażaniu swoich emocji przy dziecku.

     Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, czyli będą służyły rozwojowi konkretnych, praktycznych umiejętności wychowawczych, potrzebnych w codziennym kontakcie z dzieckiem.

     Warsztaty będą prowadzone przez dwóch trenerów-psychologów  i obejmują 2 spotkania w dn. 25.10 i 26.10.2018r. w godz. 9.00-17.00

     Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Magdaleną Leszek lub Patrycją Kurowską-Kowalczyk w celu umówienia indywidualnej konsultacji psychologicznej przed rozpoczęciem warsztatu. Odbycie indywidualnej konsultacji psychologicznej jest niezbędnym warunkiem udziału w warsztacie.

     Kontakt: tel. (0-22) 626-94-19, Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 (III piętro), Warszawa.

     Udział w warsztacie jest bezpłatny! UWAGA: liczba miejsc ograniczona!

     Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

      


      

      

     WARSZAWSKI FESTIWAL MŁODZIEŻY

     W ramach „Warszawskiego Festiwalu Młodzieży” zaplanowanych zostało ponad 60 bezpłatnych wydarzeń takich jak warsztaty, spotkania, debaty, przeglądy, koncerty i inne. Festiwal odbędzie się w dniach 6-22 października 2018 r. i obejmie swoim zasięgiem całą Warszawę, realizowany jest dla młodzieży oraz z jej aktywnym udziałem.


     Szczegółowe informacje i program festiwalu na stronie:

     http://www.festiwal.wwarszawie.org.pl/


      

      


          Konkurs plastyczny „Obraz wolności”

     organizowany z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

     Konkurs jest organizowany przez Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to doskonała okazja by spróbować przedstawić w formie plastycznej własne wyobrażenie pojęcia wolność. Temat wolności był inspiracją dla wielu artystów na przestrzeni wieków. Również współcześni twórcy próbują za pomocą różnorodnych środków artystycznego wyrazu rozważać to pojęcie. Sięgnięcie do przykładów z historii sztuki może posłużyć jako pomoc w budowaniu własnych obrazów.

     Termin składania/nadsyłania prac upływa 25 października 2018 r.

     Więcej informacji o konkursie na stronie:

     http://www.nowolipki.edu.pl/konkurs-obraz-wolnosci


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     Muzeum Warszawy

     serdecznie zaprasza na nowy letni cykl zajęć zatytułowany

     Miasto: jak to działa? 

      

     Zajęcia warsztatowe dedykowane dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12

     Na zajęciach podczas wspólnej zabawy odpowiemy na pytania -  Czy miasto to maszyna do życia? Wielki organizm? Z czego się składa i jak funkcjonuje? Cykl zajęć rodzinnych pozwoli odkryć te nie zawsze oczywiste perspektywy. Na warsztatach uczestnicy przyjrzą się Warszawie od początku jej istnienia. Zobaczą, że przestrzeń miasta jest wynikiem procesu ewolucyjnego. Uczestnicy będą dyskutować o udogodnieniach, które dziś uznaje się za oczywiste. Porównają współczesne obowiązki miasta wobec mieszkańców z sytuacją z przeszłości. W eksplorowaniu miasta pomogą im muzealne gabinety, które zamienią się w krainy pełne zagadek i niespodzianek. Obiekty muzealne posłużą jako źródło inspiracji do własnej twórczości. Rodzice mogą pozostawić dzieci pod opieką edukatorów lub towarzyszyć im w warsztatach.

      

     Więcej informacji - http://muzeumwarszawy.pl/miasto-dziala-dla-rodzin-dziecmi-wieku-7-12/      

     22. PIKNIK NAUKOWY Warszawa

     PGE Narodowy 9 czerwca 2018

      


      

      


      

     Podróż przez morza i oceany - Afryka Dzika

      


     IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

     Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 27 w Rzeszowie.

     Cele konkursu

     • rozwijanie wyobraźni twórczej,
     • zachęcenie do zdobywania wiedzy na temat otaczającego nas świata,
     • kształcenie umiejętności ilustrowania scen i sytuacji inspirowanych wiedzą  wyobraźnią,
     • wdrażanie do rozwijania i doskonalenia warsztatu plastycznego nauczyciela i ucznia,
     • wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży


     Ogólnopolski Konkurs Plastyczny jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych z całej Polski.

     Dopuszczalne są prace płaskie w formacie A4 i A3 lub przestrzenne. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, rzeźba itp).

     Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinny być podróże po kontynencie afrykańskim, odmienność kulturowa, mieszkańcy Afryki.

     Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych). Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.

     Każda praca powinna być opatrzona metryczką identyfikacyjną, wydrukowaną i zamieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą następujące informacje:

     Tytuł pracy:
     Imię i nazwisko autora oraz klasa:
     Nazwa placówki:
     Adres i telefon kontaktowy placówki, e-mail:
     Imię i nazwisko opiekuna, e-mail:

     Prace należy dostarczać osobiście lub przesyłać do dnia 25 maja 2018r. na adres:

     Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
     Szkoła Podstawowa Nr 27
     ul. Krzyżanowskiego 24
     35-329 Rzeszów

     z dopiskiem „Ocean”

     Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 8 czerwca 2018r.  na stronie internetowej organizatora.

     Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace na wystawę.
     Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu plastycznego w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu.

     Ocena jury jest ostateczna.

     O wynikach konkursu poinformujemy mailowo lub telefonicznie. Zwycięzcy konkursu, osoby wyróżnione oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego, nagrody zostaną dostarczone pocztą. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo w konkursie przesłane drogą mailową.

     Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, nie zwracamy również nadesłanych prac.

     Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania nagrodzonych prac bez wypłacania honorariów autorskich.

     Dodatkowe informacje w Regulaminie. Na wszelkie pytania odpowiemy drogą mailową: natalia-kon@wp.pl lub anna_wiecek_gruca@interia.pl

     Podroz-przez-morza-i-oceany.-Afryka-dzika..pdf


      
            Kocham Polskę


     III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

     1.  
         
      Organizator konkursu
        Szkoła Podstawowa nr 33

     ul. Witosa 23, 40 – 832 Katowice

     tel. 32 25 40 371, e-mail: sekretariat@sp33.katowice.pl

      

     Uczestnicy wykonują pracę plastyczną lub fotografię będącą ilustracją w „Kalendarzu Polskim”. Tematyka powinna być związana z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Temat może być interpretowany w formie plakatu, fotografii, kompozycji malarskiej lub rysunkowej.

      

     Warunki uczestnictwa:

     1. Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
     2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę malarską lub rysunkową
      oraz jedną fotografię. Praca powinna być oryginalnym projektem autora, powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe są wykluczone).
     3. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna płaska, umożliwiająca ekspozycję
      w antyramie.
     4.  Formaty prac malarskich i rysunkowych: A-3 lub A-4. Formaty fotografii: nie mniejsze niż 18 x 24 [cm].
     5.  Miejsce dostarczenia prac: Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Witosa 23,  Katowice.
     6. Termin dostarczenia prac: 23.03.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu: 23 maja 2018 roku.
     7. Jury konkursu przyzna 1, 2 i 3 nagrodę oraz 1 wyróżnienie za prace plastyczne
      w 3 kategoriach wiekowych a także 1, 2  oraz 3 nagrodę za fotografie (bez podziału
      na kategorie wiekowe). Nagrodzone prace będą ilustracjami  w „Kalendarzu Polskim”. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagrody w postaci kalendarza z wydrukowanymi pracami.
     8. Szczegółowe informacje o konkursie oraz wzory załączników, które należy dołączyć do pracy plastycznej i fotografii znajdują się w regulaminie konkursu.

      


     INTERAKTYWNY PARK WODNY

     http://www.galeriapolnocna.pl/wydarzenie/interaktywny-park-wodny

     Wstęp na wystawę jest bezpłatny.


     TWORCZA_RZECZYWISTOSC_plakat_A4.pdf

      

     POSZUKIWACZE_RZECZY_plakat_A4_(003).pdf


     ZDOLNIACHA TO TEŻ TY!
     Fundacja "Świat na Tak" wraz z Biurem Edukacji m.st. Warszawy zapraszają na bezpłatne korepetycje szczególnie dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjalnych.
     Uczniowie cudzoziemscy mogą skorzystać z zajęć z języka polskiego dla cudziemców.
     Pierwsze zajęcia odbędą się już w styczniu.

     Szczegółowe informacje na stronie    http://swiatnatak.pl/zdolniacha-tez-nowy-projekt/


     Konferencja "Myślę pozytywnie"

     6 grudnia 2017, 15:00-19:00 (środa)

     Organizatorzy zapraszają nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów i rodziców na wyjątkową konferencję szkoleniową, skoncentrowaną na tematyce profilaktyki zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.

     Udział w konferencji jest bezpłatny.

     https://konferencja-warszawa.evenea.pl/


      

      

      


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     XXVI Targi Książki Historycznej


     IV Bielański Konkurs Fotograficzny „Flora i fauna w obiektywie”

     Konkurs jest przeznaczony dla uczniów bielańskich szkół podstawowych klas I-VII.

     Fotografie będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

     uczniowie klas I-II, uczniowie klas III-IV, uczniowie klas V-VII.

     Tematem konkursu jest przedstawienie w fotografii piękna otaczającej nas przyrody.

     konkurs_fotograficzny_2017.pdf


     Fundacja Żyj z pasją oraz Astra ogłaszają IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

     „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka” - edycja kaszubska.

     Do udziału serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat.

     Zadaniem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu dla Babci lub Dziadka z wykorzystaniem motywów kaszubskich.

     Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych: 7-11 i 12-16 lat.

     Nagrodą dla laureatów I miejsc jest pobyt na Wakacjach z pasją, które odbędą się w lipcu 2018 r w Zakopanem.
      
     Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15.12.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy wysłać na adres:
      
     Fundacja Żyj z pasją
     Chmielna 73 B lok 14
     00-801 Warszawa

     Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostepny na stronie:

     http://www.fundacjazyjzpasja.pl/wakacje-z-pasja-2017-7

      


     Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza konkurs na stworzenie pracy plastycznej, nawiązującej do tematyki komunikacji miejskiej w Warszawie, podróżowania transportem publicznym oraz do promowania należytych postaw społecznych np. ustępowaniem miejsca osobom starszym, mającym problemy z poruszaniem się, kobietom w ciąży, rodzicom z wózkami z dziećmi, kulturalnego zachowania podczas jazdy.

      

     Razem z pracą należy przesłać formularz zgłoszeniowy (zamieszczonego na stronie internetowej ZTM). 

     Prace powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby, tempera, pisaki, grafika (także komputerowa) i mieć format A3 lub A4, w orientacji poziomej. Prace należy przekazać w wersji papierowej oraz na dowolnym nośniku elektronicznym w bezstratnym formacie (BMP, PNG.) lub JPG. wysokiej jakości (minimalna kompresja) i rozdzielczości minimum 2100x970.

     Na zwycięzców czekają nagrody - upominki promocyjno-reklamowe ZTM. Dodatkowo, wybrane nagrodzone prace zostaną umieszczone na materiałach promocyjnych ZTM oraz na stronie internetowej i Facebooku.

      

     Regulamin i załączniki znajdują się pod adresem:

     http://www.ztm.waw.pl/informacje.php?i=1379&c=98&l=1

            

     Przedsięwzięcie odbędzie się w różnych miejscach Warszawy, w terminie

     23 – 29 października 2017 roku.

     Celem organizacji I Warszawskiego Pozarządowego Tygodnia Edukacyjnego jest zachęcenie warszawiaków, w szczególności dzieci i młodzieży, do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych, z ich aktywnością edukacyjną oraz inicjatywami społeczno- obywatelskimi. W programie  są przewidziane różne pokazy naukowe, warsztaty, debaty, gry symulacyjne, koncerty, spektakle, wystawy interaktywne z różnych dziedzin nauki i sztuki. Wszystkie działania są bezpłatne. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych na co dzień współpracujących ze szkołami poprowadzi fascynujące działania edukacyjne obejmujące nauki przyrodnicze, sztukę, sport, literaturę, psychologię, teatr. Szczegółowe kalendarium oraz spot promujący dostępne pod linkiem:

     http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/15251-i-warszawski-tydzien-edukacyjny

     Projekt finansowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.