Nawigacja

TERMINARZ   II OKRES 2019/2020

MAJ - CZERWIEC

 

  do 15.05. – podanie propozycji ocen końcoworocznych kl. IV-VIII /wpis Librus/   ndst=zagrożenie

 

  01.06.DZIEŃ DZIECKA – / dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych /

 

do 10.06. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych   kl. IV - VIII

 

12.06. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  16,17,18.06. godz. 900 –  egzamin ośmioklasisty

  16,17,18.06.  –  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  do 17.06. - informacja dla Rodziców o ocenach końcoworocznych kl. IV- VIII

 

 do 18.06. godz. 1200 – podania do wychowawcy o egzamin sprawdzający /szczególny powód, jeden przedmiot,   bez ocen ndst, nie przysługuje ucz. z oceną ndp, ng/

                                     /podania można składać w formie elektronicznej w dzienniku elektronicznym/

 do 18.06. godz. 1200 – podania do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny

                            /podania można składać w formie elektronicznej w dzienniku elektronicznym do wychowawcy/

 

 19.06. – egzaminy sprawdzające /przed wychowawcą/ i egzaminy klasyfikacyjne

 do 19.06.– podania do dyrektora o egzamin komisyjny /po egz. sprawdzającym/

                            /podania można składać w formie elektronicznej w dzienniku elektronicznym do wychowawcy/

 do 19.06.20. – zgłoszenie przez ucznia lub rodzica zastrzeżeń dotyczących ustalenia oceny niezgodnie
 z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny

 /zgłoszenie można składać w formie elektronicznej w dzienniku elektronicznym do wychowawcy/

 do 22.06. godz. 1300 – podania o egzamin poprawkowy /max dwie oceny ndst/ (w sierpniu)/

                  /podania można składać w formie elektronicznej w dzienniku elektronicznym do wychowawcy/

 

 22.06. – egzaminy komisyjne

 

 26.06.  – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 352
    ul. Conrada 6
    01-922 Warszawa
    sp352@edu.um.warszawa.pl

    NIP 118-20-92-094
  • (022) 669 75 81
Facebook

Zapraszamy na naszego szkolnego facebooka

Poczta elektroniczna

Logowanie do służbowej poczty elektronicznej

liczba odwiedzin: 730643