• Terminarz

    • TERMINARZ  I okres 2021/2022

      

     07.09. – zebranie z rodzicami kl. II, III

     4.10. – zebrania z rodzicami kl. IV-VIII forma zależna od sytuacji epidemicznej i ustalenia wychowawcy z rodzicami

     5.10. – zebrania z rodzicami kl. I-III forma zależna od sytuacji epidemicznej i ustalenia wychowawcy z rodzicami

     14.10. – Dzień Edukacji Narodowej /dzień wolny od zajęć dyd. –wych/

     08-10.11. godz. 1730 – dzień otwarty /postępy w nauce i frekwencja uczniów/ - na wniosek rodziców lub wychowawcy może być zebranie, forma zależna od sytuacji epidemicznej

     12.11. /piątek/– dzień wolny od zajęć dyd. –wych

     23,24,25.11. – egzamin próbny kl. VIII

     06-08.12. godz. 1730 – dzień otwarty /zagrożenia/, forma zależna od sytuacji epidemicznej

     22.12. – Wigilie klasowe /dzień wolny od zajęć dyd. –wych/

     23.12.21. – 02.01.22. – FERIE ŚWIĄTECZNE

     07.01. /piątek/– dzień wolny od zajęć dyd. –wych

     10.01. -13.01. – wystawianie ocen

     do 14.01. – wystawianie ocen kl. IV - VIII 

     do 20.01. – informacja dla rodziców o ocenach śródrocznych /LIBRUS – informacja wychowawcy, po spotkaniu klasyfikacyjnym, potwierdzająca wystawione oceny śródroczne/

     24.01. - zebrania z rodzicami klasy 4 - 8 forma zależna od sytuacji epidemicznej

     25.01. – zebrania z rodzicami grupy 0 oraz klasy 1 - 3 forma zależna od sytuacji epidemicznej

     do 24.01. – podania do wychowawców o egzaminy sprawdzające /jeden przedmiot, ważny powód, ocena zachowania minimum poprawna/

     25.01. – egzaminy sprawdzające /przed wychowawcą/

     25.01.– podania o egzaminy komisyjne

     26.01. – egzaminy komisyjne

      

     31.01.22. – 13.02.22. – FERIE ZIMOWE

     14.02.22. - II okres

      

     Marzec 2022 – II egzamin próbny ÓSMOKLASISTY