•  

      

     TERMINARZ  ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

     I półrocze ( od 04.09.2023 r. – 12.01.2024 r.)

     Zebranie rodziców oddziałów „0”

     1 września 2023 r.

     Rozpoczęcie roku szkolnego

     4 września 2023 r.

     Zebranie z rodzicami  klas IV-VIII godz. 18:00

     11 września 2023 r.

     Zebranie z rodzicami kl. I-III godz. 18:00

     12 września 2023 r.

     Termin składania deklaracji o wyborze języka obcego na egzaminie ósmoklasisty

     do 30 września  2023 r.

     Dzień otwarty kl. I-VIII i oddział „0” godz. 17:30

     2 października 2023 r.

     Pasowanie uczniów klas I

      24 października 2023 r.

     Chustowanie  przedszkolaków

     21 listopada 2023 r.

     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur opiekuńczy)

     2 i 3  listopada 2023 r.

     Zebranie z rodzicami  kl. IV-VIII godz. 18:00

     13  listopada 2023 r.

     Zebranie z rodzicami  kl. I-III  i oddział  „0” godz. 18:00

     14 listopada  2023 r.

     Zagrożenia ocenami niedostatecznymi i obniżoną oceną z zachowania

     do 1 grudnia 2023 r.

     Dzień otwarty kl. I-VIII i oddział „0” godz. 17:30                              KIERMASZ  ŚWIĄTECZNY

     4 grudnia 2023 r.

     Próbny Egzamin Ósmoklasisty – j. polski, matematyka, język nowożytny

     5,6,7 grudnia 2023 r.

     Wystawianie ocen przewidywanych  na I półrocze

      do 20 grudnia 2023 r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 - 31 grudnia 2023 r.

     Wystawianie ocen śródrocznych

     4 stycznia 2024 r.

     Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

     8-9 stycznia 2024 r.

     Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

     11 stycznia 2024 r.

     Koniec pierwszego półrocza

     12 stycznia 2024 r.

     Ferie zimowe

     15 – 28 stycznia 2024 r.

     Początek drugiego półrocza

     29 stycznia 2024 r.

     Zebrania rodziców  kl. IV–VIII godz. 18:00

     29 stycznia 2024 r.

     Zebranie rodziców kl. I-III i oddziały „0” godz.18:00

     30 stycznia 2024 r.

      

     Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

     - Szkoła organizuje wtedy zajęcia opiekuńcze

     02.11.2023r., 03.11.2023r., 15.03.2024r., 02.05.2024r.,

     14,15,16. 05.2024r. ( egzamin ósmoklasisty)

     31.05.2024r.