Nawigacja

Dokumenty

REGULAMIN ZACHOWANIA W ŚWIETLICY SP NR 352

 

 

 

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej:

 

 • używają form grzecznościowych tj. DZIEŃ DOBRY, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM, PROSZĘ itp.;

 

 • zwracają się do siebie po imieniu;

 

 • wykonują polecenia wychowawców świetlicy;

 

 • mają prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach zorganizowanych przez wychowawcę świetlicy;

 

 • przestrzegają form kulturalnego i bezpiecznego zachowania (pomagają sobie,
  są dla siebie mili i uprzejmi);

 

 • podczas rozmów z rówieśnikami w sposób kulturalny przedstawiają swój punkt widzenia, szanując przy tym wypowiedzi innych uczniów;

 

 • salę opuszczają razem z wychowawcą lub po wcześniejszym uzgodnieniu
  z nim, natomiast podczas spacerów i pobytu na świeżym powietrzu bawią się
  w wyznaczonym przez wychowawcę miejscu;

 

 • dbają o estetyczny wygląd sali, mają obowiązek szanowania i dbania o sprzęt, zabawki oraz gry;

 

 • po zakończonych zajęciach zobowiązani są do posprzątania sali;

 

 • w czasie odrabiania lekcji zachowują ciszę;

 

 • szanują indywidualne oraz grupowe zabawy podczas czasu wolnego;

 

 • przed i po posiłku myją ręce.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 352
  ul. Conrada 6
  01-922 Warszawa
  sp352@edu.um.warszawa.pl

  NIP 118-20-92-094
 • (022) 669 75 81
Facebook

Zapraszamy na naszego szkolnego facebooka

Poczta elektroniczna

Logowanie do służbowej poczty elektronicznej

liczba odwiedzin: 730549