Nawigacja

Bezpłatne przejazdy

Bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Informacja dla rodziców:

 

 Zasady wydawania Kart Ucznia.

     

      W związku z planowanym przez władze m.st. Warszawy od dnia 1 września 2017 r. rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, uprzejmie informujemy:

 1. Karty Ucznia – są to nowe spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie
  o specjalnym nadruku ważne wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.
 2. Karty te będą wyrabiane przez ZTM w Warszawie.
 3. Karty ucznia będą wydawane przez szkoły. Rodzice indywidualnie nie będą musieli zgłaszać się do POP ZTM.
 4. Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku, do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (Zdjęcie musi być podpisane nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone. Wypełnione wnioski zostaną zebrane przez szkołę i przekazane do ZTM. Data złożenia u wychowawcy 10.04.2017 r.
 5. Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację
  „e-hologram”. Wówczas posiadane uprawnienia do zniżek wynikających
  z programu zostaną przekodowane na nową kartę.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej

Wniosek.pdf

Kontakt

 • SP nr 352
  ul. Conrada 6
  01-922 Warszawa
  sp352@edu.um.warszawa.pl
  NIP 118-20-92-094
 • (022) 669 75 81

Piątek 18.01.2019

Facebook

Zapraszamy na naszego szkolnego facebooka

Poczta elektroniczna

Logowanie do służbowej poczty elektronicznej

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 342956